Genel Sağlık

Multipl Skleroz (MS) Hastalığı Nedenleri ve Belirtileri

Multipl skleroz (MS); en sık görülen, otoimmun demiyelinizan hastalıktır ve miyelin etkilenir. Hastalığın ilk klinik ve patolojik tanımını 1898’de bir nörolog olan Jean-Martin Charcot yapmıştır. MS sıklığı dünyanın değişik bölgelerinde belirgin farklılıklar göstermektedir. Hastalığın ortalama başlangıç yaşı 30’dur. Ama 15 yaşından önce ya da 50 yaşından sonra da başlayabilir. Beyaz ırkta daha çok görülmektedir. Kadınlarda erkeklerden 2 kat daha sıktır. Etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte çevre ve genetik olmak üzere 2 etkenin önemlidir. Hastalık Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika, Yeni Zelanda’da daha sık iken, Güney Avrupa’da, Anadolu’da, Hindistan’da orta sıklıktadır. Japonya, Güney Amerika, Çin’de görülme sıklığı düşüktür. Göç eden kişilerde 15 yaş öncesi göç etti ise, görülme olasılığı göç ettiği bölgedeki gibidir. Bu özellik, erken yaşta karşılaşılan enfektif bir etkeni düşündürmektedir. Birinci derece akrabalarda, tek yumurta ikizlerinde yapılan araştırmalar genetiğin de önemli olduğunu göstermektedir. Birinci derece akrabası MS tanısı alan kişide MS görülme sıklığı 15 kat artmaktadır. Tek yumurta ikizlerinde biri MS ise diğerinde MS görülme olasılığı %30′dur.

Araştırmalarda DNA’nın 6. kromozomunun kısa kolunda HLA allelerinin önemli olduğu görülmüştür. Ancak genetik tek etken değildir, bunun kanıtı tek yumurta ikizlerinde bile diğer ikizde MS görülme sıklığının %30 olmasıdır. Nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, günümüz bilgileri ile MS şöyle tanımlanır. Ayrıntıları tam olarak anlaşılamayan bir genetik alt yapısı olan bireylerde, çevresel etkenler ile (virüs?) başlayan otoimmün bir hastalıktır. Hastalığın patogenezi halen araştırılmaktadır. Patolojik olarak değişmiş beyin dokusu MHC moleküllerini belirginleştirmekte, lokal sitokinlerini üretmekte, aktive olmuş T hücreleri kan beyin engelini geçerek SSS’ne girebilmektedir. Uyarılmış T lenfositleri antijen sunan hücrelerin yüzeyindeki MHC Class II molekülü ile bağlanır. Plak oluşumu periferal T-hücrelerinin SSS postkapiller venullerine yapışması ile başlar ve lezyonun oluşumunda monositler, makrofajlar, CD4+ lenfositler, sitokinler etken olur.

MS Belirtileri

MS çok farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabilen bir hastalık olmakla birlikte genelde ataklar ve iyileşme dönemleri ile gider. % 10 hastada başlangıçtan itibaren ilerleyici şekilde seyreder. MS çok belirsiz başlayabilir. Klinik belirti ve bulgular, hastalığın belirli dönmelerinde hasara uğrayan sinir sistemi yapılarına bağlı olarak ortaya çıkar. Klinik belirtileri şunlardır: Kaslarda güçsüzlük, titreme, spastisite, hissizlik, ağrı, yanma gibi his değişiklikleri, görme kaybı, diplopi, ağrılı göz hareketleri, vertigo, ataksi, idrar ve gaita kaçırma, impotans, günde birkaç kez tekrarlayabilen kas spasmı, tat ve koku almada bozulma, yorgunluk hissi. Ataklar günler, haftalar sürebilir sonra belirtilerin azaldığı bir dönem olur ve iyileşme dönemi başlar, remisyon dönemi birkaç ay ya da yıl sürebilir. Hastalığın gidişi değişkendir, önceden bilinemez. Beklenen ömür süresi 25 yıldır ancak birkaç ayda ölüm meydana gelebileceği gibi, hastanın uzun yıllar yaşayıp tamamen başka bir hastalık ile ölmesi de söz konusu olabilir.

Makroskobik İnceleme

Makroskopik incelemede beyin ağırlığı genelde normal sınırlar içindedir. Ak maddede sınırları belirgin ancak düzensiz plaklar görülür. Aslında gri cevherde de plak olabilir, ancak makroskopik olarak seçilebilmesi daha zordur. Plakların en sık izlendiği bölgeler lateral ventrikülün çevresi, nükleus kaudatus ile korpus kallosum arası, optik sinir, pons, periventriküler beyin sapı ve medulla spinalistir. İnaktif plaklar gri renkli, düzensiz ancak iyi sınırlı, elastik kıvamlı, yuvarlak-oval, değişik büyüklüklerdedir. Aktif plaklar ise pembe esmer görünümde, yumuşak kıvamlıdır ve sınırları net değildir. Hastalığın ileri evrelerinde demiyelinizasyon venlerin çevresinde damarı manşon gibi sararak ilerler, bu görüntüye “Dawson parmağı” adı verilir.

Mikroskobik İnceleme

Mikroskopik incelemede görülen temel özellikler multifokal demiyelinizasyon, inflamasyon, gliozis, remiyelinizasyon ve aksonların yer yer korunmuş görünümüdür.

MS Tanı Yöntemleri

MS tanısını koymak kolay değildir. Kesin tanı koydurucu bir yöntem yoktur. Ayrıntılı öykü, ayrıntılı fizik bakı, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), BOS incelemesi ve uyarılmış potansiyellerin incelenmesi ile tanı konulur. BOS ta hücre sayısı artar (miyeline reaktif T hücreleri anlamlı olarak artar), protein miktarı artar, Ig G indeksi yüksektir, yüksek rezolusyonlu jel elektroforezinde belirgin immunoglobulin bantları saptanır. Uyarılmış potansiyellerin incelemesinde kişiye görsel, işitsel uyarılar ve elektrik akımı verilir ve yanıtlar kafa üzerindeki elektrotlarla kaydedilerek iletimin hızı incelenir. MS de ileti miyelin yıkımı nedeni ile yavaşlamıştır. MRG, plakların saptanması için çok önemlidir. Bu amaçla ilk kez 1981 yılında Young tarafından kullanılmıştır. Miyelin kaybı varsa doku daha az hidrofobik duruma gelmektedir. MRG de T1 ağırlıklı imajda miyelin gri cevhere göre hiperintens iken, T2 ağırlıklı imajda hipointensdir. MS için tipik denebilecek lezyonlar T2 ağırlıklı görüntülerde yüksek sinyal intensitesi gösterir. Ancak MRG de plak görülse bile akut disemine ensefalitler, sarkoidoz ve vaskülitlerin ayırıcı tanıya gireceği unutulmamalıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir