Loading...
Arama

İdrar Tahlili Sonuçları ve Değerlendirilmesi

Özellikle üriner sistem rahatsızlıklarında idrar tahlili çok büyük önem taşır. İdrar tahlili sonucuna göre değerlendirme yapılır ve rahatsızlığın teşhisi konur, ayrıca idrar tahlili tedavinin belirlenmesinde ve uygulanmasında da önem taşır. İdrar tahlili yapıldığında başta idrarın yoğunluğu, pH’ı olmak üzere bazı kriterlere bakılır. Önemli kriterlerden bazıları ise idrarda kan, protein, glikoz, keton cisimcikleri vs. çıkışıdır. Bunların her biri ayrı bir rahatsızlığın belirtileridir.

Sg: İdrarın dansitesi yani yoğunluğunu ifade eder.

Referans aralığı 1.010 – 1.020 arasındadır. Bu aralıklar dışında olduğunda refraktometre adı verilen cihazla tekrar ölçüm yapılır. İdrarın soğutulması ve idrarda protein atımı dansiteyi artıran faktörlerdir.

pH: İdrarın pH değerini ifade eder.

Referans aralığı 4.8 – 7.4 arasında olmalıdır. Ortalama pH 6 olarak kabul edilebilir. Kan transfüzyonları, kusmalar, uzun süren soğuk banyo ve alkali yapıcı maddelerin fazla alımı idrar pH’ının artmasına neden olur. Şeker hastalığı, gut, lösemi, yüksek proteinli diyet, akut eklem romatizması, C vitamini eksikliği ve asidik ilaçların alınması idrar pH’ını azaltan nedenlerdir.

LEU: İdrarda lökosit yani akyuvar bulunmasıdır.

İdrarda lökoside rastlanması patolojik bir etki olduğunu gösterir.

NIT: İdrarda nitrit bulunmasıdır.

İdrarda nitrit bulunması nitrit üreten bakterilerin varlığını gösterir.

PRO: İdrarda protein bulunmasıdır.

Genellikle hamilelerde görülür. Normalde sık rastlanmaz. Normal hastalarda rastlanması böbrek rahatsızlığını gösterir. Ayrıca idrarla atılan proteinin tipi tanı için önemlidir.

GLU: İdrarda glikoz bulunmasıdır.

Negatif çıkması beklenir. Kanda aşırı derecede glikoz artarsa idrarda da çıkması beklenir. Ancak bazı hastalarda kanda glikoz fazla olsa bile idrarda görülmeyebilir. Şeker hastalığı, gebelik, uzun süre açlık ve kurşun zehirlenmesi idrarda glikoz düzeyinin artmasına neden olur.

KET: İdrarda keton cisimlerinin bulunmasıdır.

Genellikle aç kişilerde ortaya çıkar. Hasta ne kadar aç ise keton o kadar yüksektir. Ayrıca diyabetli hastalarda da rastlanır. Ateş, ishal ve şiddetli kusmalar da idrarda keton miktarını artırır.

UBG: Ürobilinojen değerini ifade eder.

Değeri 1′den düşük olmalıdır.

BIL: Bilirubin değerini ifade eder.

Normalde idrarda bulunmaz. Sarılık gibi durumlarda ortaya çıkar.

ERY: İdrarda eritrosit yani alyuvr bulunmasıdır.

İdrarda kan olduğunu gösterir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*