Loading...
Arama

Bebeklerde ve Çocuklarda Sıcaklık Ölçümü

Derece almadan önce termometreyi aşağıya doğru silki­niz. Termometrenin üst ucunu, yani civa deposunun aksi ta­rafını, baş ve işaret parmağınız arasında sıkıca tutunuz. Son­ra kuvvetli bir şekilde kısa ve sert hareketlerle silkiniz. Ci­vayı en az 36 derecenin altına düşürmelisiniz. Eğer inmiyorsa gereği kadar kuvvetli silkememişsinizdir. Eğer dijital bir termometre varsa öncelikli olarak açınız. Bunu sallamanıza gerek yoktur.

Altı yaşından küçük çocukların dereceleri rektumdan yani makattan alınmalıdır. Daha büyüklerde ağızdan almak uygun olur. Koltuk altından veya kasıktan alınan dereceler yeteri ka­dar duyarlı değildir. Rektumdan alınan sıcaklık ağızdan alı­nandan biraz yüksektir. Fakat çoğu kez bu fark yarım dere­ceyi aşmaz.

Küçük çocuklarda rektumdan sıcaklığı ölçmek için iki yol vardır. Fakat bu oldukça hassas bir işlemdir ve bir uzamanın yapması gerekmektedir.

Çocuklarda sıcaklığı ölçmek için iki yol.

1. Yöntem: Çocuk sırt üstü veya yan yatırılır ve bir elle, her iki bacağı tutularak karnına doğru kaldırılır. Bundan sonra diğer elle, vazelinlenmiş veya yağlanmış termometre yavaşça makattan içeriye sokulur. Termometrenin dışarıya çıkmaması­na ve kırılmamasına dikkat edilir.

2. Yöntem: Birinci usulden farklı olan, çocuğun yatırılma durumu­dur. Burada çocuğun derecesi, annenin dizine yüzüstü ya­tırılarak alınır: Bu durumda dereceyi elle sıkıca tutmaya lü­zum yoktur; gevşek olarak iki parmak arasına alıp avucunuzu çocuğun kalçasına koyarak yerleştirebilirsiniz.

Termometrenin duyarlılığına göre derece rektumdan alı­nacaksa 1-3 dakika, ağızdan alınacaksa 3-5 dakika tutulmalı­dır. Derece termometrede en çok ilk dakikada çıkar ve ondan sonra yavaş yavaş yükselerek çocuğun tam ısı derecesini gös­terir. Bu nedenle çok tepinen çocuğun derecesini almakta zorluk çekiyorsanız, termometreyi rektumda bir dakika tut­makla da ısısı hakkında yaklaşık olarak bir fikir edinebilirsi­niz.

Birçok hastalıklarda vücut ısısı yükselir. Anne çocuğun­da bir rahatsızlık olduğunu zannederse veya hissederse yapa­cağı ilk iş vücut ısısını mutlaka termometre ile ölçmek olma­lıdır. Deriye dokunmak derecenin yerini tutmaz. Çünkü deri serin olsa da ateş olabilir veya aksine çocuğun yüzü sıcak ol­duğu halde ısısı normal olabilir.

Ateşli hastalıkların çoğunda vücut ısısı genellikle öğle­den sonra geç vakit en yüksek ve sabahleyin en düşüktür. Fa­kat eğer sabah yüksek, akşam düşükse şaşılacak birşey yok­tur. Bu inip çıkmalar göstereceği yerde ateşin devamlı olarak yüksek kaldığı birkaç hastalık vardır. Derece almak için ço­ğu kere en uygun zamanlar sabah ve öğleden sonra geç saat­lerdir.

Bazı çocuklarda hiç bir hastalık olmadan da vücut ısısı 37,5 veya 37,8 olabilir. Çocuğun sağlamlığı hakkında dokto­runuz size teminat verdiği takdirde siz de derece almaktan vazgeçiniz.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*