Loading...
Arama

Bebeklerde Pireler ve Böcek Sokmaları

Bitler: İnsan vücudunun çeşitli yerlerinde yaşayan ve aynı zamanda tifüs gibi tehlikeli bir hastalığı da taşıyan Za­rarlı böceklerdir. Çocuklarda çoğunlukla baş ve elbise bit­lerine rastlanır. Baş biti saçlann dibine yumurtlayan ve orada üreyen böceklerdir. Elbise biti ise baş bitinden biraz daha bü­yük olup elbisenin dikişleri arasında yumurtlar.

Bitleri görme­den de sirke tabir edilen yumurtalarını görmekle teşhis etmek mümkündür. Son zamanlarda kullanılan çeşitli ilâçlar sayesin­de vücudun bitten tamamiyle temizlenmesi mümkün olmak­tadır.

Uyuz: Tepesinde kabuklar bulunan sivilce gruplan ile ve özellikle geceleri devamlı kaşıntı sonucu görülen bir sürü tırnak izleri ile kendini gösterir. Daha çok ellerin üstünde, bileklerde, kannda yerleşir ve çok bulaşıcıdır.

Böcek Isırıkları: Küçük, kuru ve hiç bir şişlik göster­meyen kırmızı bir noktadan bir madenî lira büyüklüğüne ka­dar geniş çapta olabilen çeşitleri vardır. Ortada böceğin iğ­nesini batırdığı yerde ince bir delik veya küçük bir kabarıklık ve çok kere ısırılan yerin vücudun açık kısımlarında bu­lunması gibi iki özelliği vardır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*