Loading...
Arama

Astım Tedavisi İlaçları

Astımda kullanılan ilaçların çoğu inhalasyon yolu ile uygulanan ilaçlardır. Bunun amacı kullanılan ilaçların doğrudan akciğerlere ulaşması ve ilaç yan etkisinden korunmaktır. İnhalasyon yolu ile verilen ilaçlar ölçülü doz içeren sprey, kuru toz inhaler, turbohaler, diskhaler, diskus, inhalasyon kapsülü şeklinde olmak üzere çeşitli şekildedir. Ölçülü doz inhalerleri uygun teknikle kullanamayanlarda veya inhaler steroidleri yüksek doz kullanan olgularda gerektiğinde hazneler (spacer) önerilir. Yüksek doz inhaler steroid verildiğinde çocuklarda büyüme ve gelişme iyi izlenmelidir. Menapoz sonrası kadınlarda günlük 1000 mcg Beclamethasone veya eşdeğeri inhaler kortikosteroid üzerinde doz verildiğinde kalsiyum (1000-1500 mg/gün) ve D vitamini (400 ü/g/gün) önerilebilir. Acil durumlarda veya hastanede yatan olgularda nebülizatörler kullanılır.

Astımda ilaç tedavisi, tedavinin çok önemli bir noktasını oluşturmaktadır. Hastalığın medikal tedavisi iki ana esas üzerine kurulmuştur. İlki hastalık kronik hava yolu inflamasyonu ile seyrettiği için inflamasyonu kontrol altında tutacak olan ve düzenli kullanılması gereken ilaçlar ve ikincisi ise oluşan bronkokonstriksiyonu giderecek ve lüzum halinde kullanılacak olan bronkodilatör ilaçlar.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*