Loading...
Arama

Akdeniz Tarzı Beslenme Alışkanlıkları Reflü Hastalarında İlaçlara Olan Gereksinmeyi azaltabilir mi ?

Gün geçmiyor ki Akdeniz tipi beslenmenin sağlığımız için olumlu olan bir yönü ortaya çıksın. Yeni yapılan bir çalışma; Akdeniz tipi beslenme alışkanlıklarının reflü hastalığının tedavisinde geleneksel reflü ilaçlarından daha iyi sonuç verdiği yönündedir. Reflü hastalığı basitçe midede bulunan yüksek asitli içeriğin yemek borusuna ve boğaza gelmesi olarak tanımlanabilir. Reflü hastalığı olmayan kişilerde mide içeriğinin bu şekilde yemek borusuna ulaşması mümkün değil iken bu hastalarda bu çıkış sık sık olabilmektedir. Mideden gelen bu asit kaçağı yemek borusuna geliyorsa gastro-ösefajial reflü, boğaza kadar geliyorsa laringo-faringeal reflü olarak adlandırılmaktadır.
Yakın tarihte yapılan bir çalışmada laringo- faringeal reflüsü olan hastalar çalışmaya alınmış ve iki gruba ayrılarak tedavileri takip edilmiştir. Gruplardan bir tanesine reflü hastaları için standart olarak kullanılan geleneksel reflü ilacı verilirken diğer gruba Akdeniz beslenme modeli uygulanmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinde reflü belirti indeksi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda Akdeniz tipi beslenme modeli uygulanan grubun %62.6’sında reflü belirti indeksinde azalma olurken, geleneksel reflü tedavisi alan hastaların reflü belirti indeksinde %54.1’lik bir azalmanın olduğu görülmüştür. Bu çalışmaya sadece laringo- faringeal reflüsü olan kişiler katılsa da aynı etkinin gastro-ösefajial reflüsü olan hastalarda da olması beklenmektedir. Çalışmanın sonunda araştırmacılar, özellikle çok uzun süre reflü tedavisi için medikal tedavi alan hastalarda ilaçların çeşitli yan etkilerinin olabileceğini vurgulamaktadır. Bu nedenle araştırmacılar uzun süreli medikal tedavi alacak hastalara alternatif yöntemler geliştirilmesi gerektiğini, bu amaçla yapılan Akdeniz tarzı beslenme modelinin olumlu sonuçlarının daha çok çalışma yapılarak denenmesi ve başka çeşit tıbbi beslenme tedavilerinin de çalışmalarla test edilerek etkinlikleri görüldükten sonra reflü hastalarının tedavisinde alternatif yöntem olarak kullanılmasını önermektedir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*